Tvrtka C.I.A.K. dobila je sredstva za provedbu projekta u sklopu programa „Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika“. Sredstva su dodijeljena od strane Ministarstva poduzetništva i obrta te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Visina odobrene potpore je 1.294.531,75 kuna dok je ukupna visina ulaganja 2.589.063,50 kuna.

Odobrena sredstva uložiti će se za jačanje konkurentnosti i razvoja zaštite okoliša u Hrvatskoj. Konkretno, radi se o uređaju za zbrinjavanje dijela opasnog otpada: emulzije i zauljenih voda. Ovaj uređaj omogućuje postupak uparavanja kojim će se prvenstveno uspostaviti cjelokupan postupak gospodarenja ovom vrstom opasnog otpada, a odvijati će se na našoj lokaciji u Zaboku.