Sukladno Pravilima Zagrebačke burze te s ciljem transparentnog informiranja investitora CIAK GRUPE d.d. i ostale poslovne i financijske javnosti, CIAK Grupa objavljuje da je dana 3. ožujka 2021. godine zaključila transakciju preuzimanja društva Trgometal d.o.o., Zagreb. Uzimajući u obzir osnovne djelatnosti CIAK Grupe, društvo Trgometal d.o.o. je jedan od logičnih koraka daljnjeg osnaživanja i rasta portfelja CIAK Grupe. CIAK Grupa želi dobrodošlicu novom društvu te novim članovima tima, te se radujemo daljnjem zajedničkom razvoju djelatnosti, integraciji i sinergiji poslovanja u sastavu CIAK Grupe.

VRIJEDNOSNICA: CIAK

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze