Čišćenje i održavanje sustava odvodnje voda

Prema Zakonu o vodama (N.N. 66/19), Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (N.N. 78/10, 79/13.9/14), Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (N.N. 05/11), Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. 26/20),  potrebno je redovito čišćenje i održavanje sustava odvodnje na Vašim lokacijama.

Po pitanju sustava odvodnje voda, za Vas možemo:

Obaviti čišćenje sustava odvodnje što uključuje:
  • betonske slivnike, kojima se oborinske vode odvode sa asfaltiranih i krovnih površina
  • – sustav ukopanih nepropusnih kanalizacijskih cijevi
  • – odvajač ulje/voda za pročišćavanje onečišćenih voda
  • – tankvane u kojoj je smješten spremnik za otpadna ulja
  • Ispitati nepropusnost sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Čišćenje i održavanje industrijske opreme

C.I.A.K. za Vas može ukloniti azbestne obloge, očistiti velike industrijske spremnike za naftu, nafte derivate i sve vrste opasnih tvari. Obratite nam se s povjerenjem

Referentna lista čišćenja i održavanja industrijskih postrojenja

Law 6

Referentna lista

  • Čišćenje dijela sustava odvodnje CMC Sisak
  • Čišćenje dijela sustava odvodnje TŽV Gredelj, Zagreb
  • Čišćenje dijela sustava odvodnje ADRIA ČELIK
  • Čišćenje dijela sustava odvodnje INA PETROKEMIJA KUTINA

KLIJENTI

Naše usluge koristi preko 2.000 hrvatskih kompanija. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir i Brodosplit. Ponosni smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Zbrinuli smo preko 500.000 tona opasnog otpada iz Vašeg susjedstva.

Očistili smo nekoliko stotina kilometara autoceste za Vas.

Recikliramo preko 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj kako bi proizveli nove za Vas.

Reciklažni centar u Zaboku jedini je centar u Hrvatskoj koji zadovoljava sve europske standarde.

Ponosni smo promotor održivog kružnog gospodarstva.