GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM

C.I.A.K. gospodari sa preko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada godišnje te ima iskustva u gospodarenju SVIM vrstama i kategorijama otpada. Naša najbolja referenca je preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir, Brodosplit.

Posebno ističemo kako tvrtka C.I.A.K. posjeduje prostore, opremu i ljude za gospodarenje preko 70.000 tona godišnje otpada. Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom posjedujemo sve potrebne dozvole izdane od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Dozvole i ovlaštenja

Na svim lokacijama nalaze se i vozila, adekvatno opremljena za logističke procedure s opasnim i neopasnim otpadom.

Osim infrastrukture i logistike, naša prednost su zaposlenici s dugogodišnjim radnim iskustvom u ovom sektoru – od manipulacije otpadom u skladištu, preko administrativnih poslova i komercijale do stručnjaka inženjera.

U svakoj djelatnosti nastaje opasni i neopasni otpad.

Sukladno Zakonu o otpadu (NN 94/1373/1714/1998/19) proizvođač otpada mora svoj otpad predati osobi koja ima dozvolu za skupljanje, oporabi i/ili zbrinjavanje otpada.

Ponosni smo nositelj brojnih ovlaštenja i međunarodnih dozvola za gospodarenje opasnim otpadom.

SAZNAJ VIŠE

Što možemo učini za Vas:

 • Identificirati sve vrste otpada koji nastaje u Vašoj djelatnosti te odrediti svakoj vrsti otpada ključni broj iz Kataloga otpada

 • Odrediti način pakiranja i pripreme otpada za transport

 • Osigurati potrebne spremnike, ambalažu za transport opasnog i neopasnog otpada

 • Po Vašem pozivu preuzeti, prevesti, i uskladištiti sav opasan i neopasan otpada na našim lokacijama

 • Po Vašem zahtjevu organizirati uništenje otpada/ proizvoda na našim lokacijama uz prisustvo nadležnih tijela

 • Po Vašem zahtjevu organizirati sustav prikupljanja ambalaže onečišćene opasnim tvarima kod svih Vaših partnera i na području cijele RH (vidi CROPCA)

 • Pripremiti, obraditi i poslati na daljnje zbrinjavanje /oporabu opasni i neopasni otpada

 • Dostaviti svu Zakonom propisanu dokumentaciju za obradu/zbrinjavanje/oporabu opasnog /neopasnog otpada (ovjereni Prateći list za opasni/neopasni otpad, Dokument o prekograničnom prometu opasnim/neopasnim otpadom)

Jedini smo centar za freone u RH.

CENTAR ZA FREONE

Kao jedini Centar za freone ovlašteni smo Vaše otpadne radne tvari primiti u Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova na lokaciji Gubaševo 47C, Zabok.

Centar preuzima prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove iz rashladne i klimatizacijske opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara od ovlaštenih servisera, izdaje serviseru potvrdu o preuzetim količinama kontroliranih i zamjenskih tvari uz ovjereni Prateći list, obavlja poslove vaganja prikupljenih tvari, poslove fizikalno-kemijske analize, obnavljanja i/ili oporabe preuzetih tvari, odnosno u nemogućnosti njihova obnavljanja i/ili oporabe obavlja poslove potrebne za pripremu i izvoz istih na zbrinjavanje.

Procedura za preuzimanje rashladnih tvari: 

 • Ovlašteni serviser mora biti upisan u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari – potrebno je znati REGISTARSKI BROJ

 • Tvari se dovoze u spremnicima s povratnim ventilom koji imaju oznaku vrste i naziva uporabljene kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina

 • Prilikom dolaska serviser mora imati pravilno popunjen Prateći list za opasni otpad (PL-Oo obrazac) te Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (DFKSO obrazac) – prilikom dolaska ponesite sa sobom žig za ovjeru dokumenata

 • Serviser je dužan sam osigurati prijevoz prikupljenih tvari u Centar

 • Ovlašteni serviser ispostavlja Centru fakturu prema količini predane tvari u iznosu od 1,00 kn/kg (PDV uključen)

 • Ovlašteni serviser ispostavlja Centru fakturu prema količini predane tvari u iznosu od 1,00 kn/kg (PDV uključen) preuzetih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

Količina preuzete tvari izračunava se nakon pražnjenja spremnika.

Potvrda o preuzimanju rashladne tvari s upisanom količinom izdaje se prilikom povrata ispražnjenog spremnika (spremnici se ne prazne na licu mjesta).

 • Čišćenje separatora i zbrinjavanje sadržaja

 • Čišćenje spremnika tankova od goriva i zbrinjavanje njihovog sadržaja

 • Bioremedijacija – CIAK posjeduje važeće dozvole i tehnologiju obrade otpada postupkom bioremedijacije (npr. pri sanaciji benzinskih postaja ili tla onečišćenog ugljiovodicima). Obratite nam se s povjerenjem

 • Mehaničko kemijsko čišćenje industrijskih postojenja

NEOPASNI OTPAD

 • Čišćenje mastolova i zbrinjavanje njihovog sadržaja

 • Zbrinjavanje neopasnog otpada (osim komunalnog)

KLIJENTI

Naše usluge koristi preko 2.000 hrvatskih kompanija. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir i Brodosplit. Ponosni smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Zbrinuli smo preko 500.000 tona opasnog otpada iz Vašeg susjedstva.

Očistili smo nekoliko stotina kilometara autoceste za Vas.

Recikliramo preko 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj kako bi proizveli nove za Vas.

Reciklažni centar u Zaboku jedini je centar u Hrvatskoj koji zadovoljava sve europske standarde.

Ponosni smo promotor održivog kružnog gospodarstva.