OPASNI I NEOPASNI OTPAD

U svakoj djelatnosti nastaje opasni i neopasni otpad. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/1714/1998/19) proizvođač/posjednik otpada mora svoj otpad predati osobi koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom

DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Po pitanju poslova gospodarenja otpadom, za Vas možemo:

  • Identificirati sve vrste otpada koji nastaje u Vašoj djelatnosti te odrediti svakoj vrsti otpada ključni broj iz Kataloga otpada

  • Odrediti način pakiranja i pripreme otpada za transport

  • Osigurati potrebne spremnike, ambalažu za transport opasnog i neopasnog otpada

  • Po Vašem pozivu preuzeti, prevesti, i uskladištiti sav opasan i neopasan otpada na našim lokacijama

  • Po Vašem zahtjevu organizirati uništenje otpada/ proizvoda na našim lokacijama uz prisustvo nadležnih tijela

  • Po Vašem zahtjevu organizirati sustav prikupljanja ambalaže onečišćene opasnim tvarima kod svih Vaših partnera i na području cijele RH (vidi CROPCA)

  • Pripremiti, obraditi otpada na lokacijama u RH i/ili poslati na u inozemstvo na daljnje zbrinjavanje /oporabu opasni i neopasni otpad

  • Dostaviti svu Zakonom propisanu dokumentaciju za obradu/zbrinjavanje/oporabu opasnog /neopasnog otpada (ovjereni Prateći list za opasni/neopasni otpad, Dokument o prekograničnom prometu opasnim/neopasnim otpadom)

Reference

  • Preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad

  • Preko 30.000 tona/godišnje opasnog i neopasnog otpada u sustavu gospodarenja tvrtke C.I.A.K.

KLIJENTI

Naše usluge koristi preko 2.000 hrvatskih kompanija. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir i Brodosplit. Ponosni smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Zbrinuli smo preko 500.000 tona opasnog otpada iz Vašeg susjedstva.

Očistili smo nekoliko stotina kilometara autoceste za Vas.

Recikliramo preko 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj kako bi proizveli nove za Vas.

Reciklažni centar u Zaboku jedini je centar u Hrvatskoj koji zadovoljava sve europske standarde.

Ponosni smo promotor održivog kružnog gospodarstva.